Collegeseries
Collegeseries

Wijkcentrum Swaenswijk organiseert collegeseries waar u wat van opsteekt.
En desgevraagd mag u ook uw mening geven.
Wij werken samen met de Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan.
De jongeren zijn in dit geval studenten die ons - de ouderen - iets over hun vakgebied willen leren.
De twee voorafgaande series waren zeer geslaagd.
Daarom hebben wij een derde serie gepland op vrijdag  22 en 29 oktober 2021 van 14.00-15.00 uur.
Het onderwerp van deze serie is de geschiedenis van de Nederlandse literatuur.

Het eerste college gaat over de literatuur uit de Middeleeuwen. Wij kijken dan naar de oudste Nederlandse teksten, een aantal riddderverhalen en religieuze literatuur. Ook ontdekken wij de maatschappijkritiek in het verhaal over Reynaert de Vos, de nalatenschap van de rederijkerskamers en zien we hoe die teksten na al die eeuwen bewaard zijn gebleven.

Het tweede college gaat over de Vroegmoderne Tijd en de Verlichting, dus van pakweg 1500 tot 1750. In deze tijd veranderde er veel in Nederland zelf en dus ook in de literatuur.

Het derde college behandelt de tweede helft van de 18de en de gehele 19de eeuw. In deze periode ontstond een genre dat nu het meest gelezen wordt: de roman. Maar daarnaast stond de auteur zelf steeds meer centraal. We ontdekken waarom de 19de eeuw de gemaskerde eeuw werd genoemd en kijken naar zowel de brave dominee-dichters als de vernieuwende Tachtigers.

Het vierde en laatse college behandelt de literatuur van de 20ste eeuw tot heden. Waren de gedichten met losse lessen wel echte literatuur? En hoe hebben de wereldoorlogen de literatuur van de 20ste eeuw beïnvloed?

 

Maar dit is nog niet alles.
Piet Pijper zal vijf colleges geven over de ontdekkers en makers van onze belangrijkste geneesmiddelen.
Deze colleges zijn gebaseerd op zijn boek 'Schatgravers en Scheppers' dat vorig jaar is verschenen.
Onderstaand geven wij de data en de thema's.

 

Vrijdag 5 november 2021

College 1: Ontdekkingen in de schatkamer van de natuur.

 

Vrijdag 12 november 2021

College 2: Strijders tegen infectieziekten en de eerste farmaceutische revolutie.

 

Vrijdag 19 november 2021

College 3: In gevecht met de kreeft.

 

Vrijdag 26 november 2021

College 4: Geneesmiddelen voor hart en ziel.

 

Vrijdag 3 december 2021

College 5: Hormonen en de tweede farmaceurtische revolutie.

 

Komende activiteiten
vrijdag 22 oktober
Van 14:00 Tot 15:00
vrijdag 29 oktober
Van 14:00 Tot 15:00
vrijdag 5 november
Van 14:00 Tot 15:00